باز شدن سایت با www در همه صفحات

باز شدن سایت با www در همه صفحات

باز شدن سایت با www در همه صفحات

برای مشکل باز شدن سایت با www یا بدون www آموزش های زیادی در وب نوشته شده اما درباره باز شدن سایت در همه صفحات صحبتی نشده از لحاظ سئو شاید ریدایرکت سایت به www فقط در صفحه اصلی کافی باشد چون با همین تنظیم همه صفحات را شامل میشود اما برای اینکه تو شک نباشیم و محکم کاری کنیم  و همچینین وقتی که کاربران صفحات داخلی سایت را در مرورگر وارد میکنن با حالت www باز شود بهتر است کدی را استفاده کنیم که این تنظیم در همه صفحات سایت اعمال کند.

ادامه مطلب