تابع every در جاوا اسکریپت

تابع every

 

شیوه ی کاری تابع every در جاوا اسکریپت بدین صورت می باشد که برروی المان های آرایه ای که این متد برروی ان صدا زده می شود می چرخد و شرطی را بررسی می کند اگر حتی یکی از اعضای آرایه در آن شرط صدق نکند مقدار false را بر می گرداند در غیر اینصورت مقدار true را بر می گرداند در زیر شیوه ی استفاده از تابع every در جاوا اسکریپت را خواهیم دید

ادامه مطلب