ساخت dropdownlist بصورت چند گزینه ای در بوت استرپ ۴ (multiselect)

در بوت استرپ بدون پلاگین و یا بدون بوت استرپ میتوان دراپ دان طراحی کرد که قابلیت انتخاب چند گزینه را داشته باشد اما در این حالت معمول کار با این دراپ دان برای کاربر مشخص نیست و برای انتخاب چند گزینه باید در زمان انتخاب گزینه دوم کاربر دکمه ctrl را نگه دارد.

برای اینکار در دراپ داون  پروپرتی  multiple را به شکل زیر تعریف میکنیم .

<select name="day" multiple>
<option value="1">شنبه</option>
<option value="2"> یکشنبه</option>
<option value="3">دوشنبه</option>
<option value="4">سه شنبه</option>
<option value="5">چهارشنبه</option>
<option value="6">پنج شنبه</option>
<option value="7">جمعه</option>
</select>

با این کدها ظاهر دراپ دان به شکل زیر خواهد شد.

ادامه مطلب